Om oss

...

Värva dina vänner och få rabatt

Om du värvar dina vänner får du och din vän rabatt hos oss hela första året.

...

RUT avdrag

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

FÖR VEM GÄLLER AVDRAGET?

  1. Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna
  2. Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige

HUR GÅR DET TILL?

Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. För att du ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs att företaget som anlitas har F-skattsedel. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Följande år står det förtryckt i din inkomstdeklaration hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion.

HUR STORT ÄR AVDRAGET?

Köpare som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, det vill säga före ingången av det år de betalar för tjänsterna, kan dra av max 25 000 kronor i rutavdrag per år.
Den som däremot har fyllt 65 år kan dra av upp till 50 000 kronor i rutarbete per år.Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
Observera att rot- och rutavdraget tillsammans är på max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder.

FÖR VILKA TJÄNSTER?

Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar.

  • Städning
  • Matlagning & Klädvård
  • Gräsklippning
  • Snöskottning
  • Barnpassning, hämtning och lämning vid förskola
  • Omsorg i samband besök på bank, vårdcentral osv.